0777.166.167

Hiển thị 37–48 trong 79 kết quả

Sadora Apartment, Đường Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm, Quận 2, Hồ Chí Minh
 3 113m2 1100$/tháng
Sadora Apartment, Đường Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm, Quận 2, Hồ Chí Minh
 3 110m2 1200$/tháng
Sadora Aparment
 2 88m2 900$/tháng
New
72 - 74, Nguyễn Cơ Thạch, An Lợi Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh
 2 88m2 1300$/tháng
Sarami, Khu đô thị Sala, Quận 2
 2 88.2m2 1200$/tháng
Tòa B Sarami, Sala, khu đô thị Thủ Thiêm, Quận 2
 2  88,2m2 1200$/tháng
Apartment Condominium Sarica, Nguyễn Cơ Thạch, An Lợi Đông, Quận 2
 2 100,7 1500$/tháng
Sarica, Nguyễn Cơ Thạch, An Lợi Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh
 3 142.9m2 2000$/tháng
72 - 74 Nguyễn Cơ Thạch, An Lợi Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh
 2 88 1300$/tháng
Sarimi Condo, B1-B2 Towers, Nguyễn Cơ Thạch, An Lợi Đông, Quận 2
 2 88.2m2 1250$/tháng
Sadora Apartment, Đường Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm, Quận 2, Hồ Chí Minh
 2 92m2 850$/tháng