0777.166.167

Hiển thị một kết quả duy nhất

 3-4 239m2 - 249m2 liên hệ
Empire City, Thủ Thiêm, Quận 2
 3 172,1m2 Liên hệ
Linden, Empire City Thủ Thiêm, Thủ Thiêm, Quận 2
 1 63m2  4,970 tỷ
Empire City Thủ Thiêm, Thủ Thiêm, Quận 2, Hồ Chí Minh
 4-5 245m2 47 tỷ
Empire City Thủ Thiêm, Thủ Thiêm, Quận 2, Hồ Chí Minh
 3 245m2 liên hệ
Empire City, Thủ Thiêm , Quận 2
 4 216m2 Liên hệ
Lô 2B khu đô thị Thủ Thiêm, Thủ Thiêm, Quận 2
 2 98.79
Empire City Thủ Thiêm, Thủ Thiêm, Quận 2, Hồ Chí Minh
 2 93.2m2 ( 84.8m2) 6,8 tỷ
Empire City Thủ Thiêm, Thủ Thiêm, Quận 2, Hồ Chí Minh
 3 154.9m2 11,667,904,000 đ