0777.166.167

Hiển thị một kết quả duy nhất

Nguyễn Cơ Thạch, Quận 2, Hồ Chí Minh
 330m2 12,000$/tháng
Nguyễn Cơ Thạch, Quận 2, Hồ Chí Minh
 170m2 5000 $/tháng
Nguyễn Cơ Thạch, Quận 2, Hồ Chí Minh
 7x24 81tr/tháng
Nguyễn Cơ Thạch, An Lợi Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh
 7x25 5000$/tháng
Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Quận 2, Hồ Chí Minh
 680m2 5,500$/tháng
Khu đô thị Sala, Nguyễn Cơ Thạch, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 45m2 - 700m2 từ 15tr/tháng