0777.166.167

Hiển thị một kết quả duy nhất

Street 24, An Phu Ward, District 2, District 2, Ho Chi Minh City
 5 9,000,000 VND/ngày
189 Nguyễn Văn Hưởng, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam
 7 1000m2 10,000,000 VND/ngày
Street 10, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh
 7 600m2 10,000,000 VND/ngày