0777.166.167

Hiển thị 1–12 trong 43 kết quả

72- 74 Nguyễn Cơ Thạch, An Lợi Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh
 3 131.7m2 12.5 tỷ - 18000$/tháng
72-74 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2
 3 125m2 Liên hệ
Nguyễn Cơ Thạch, An Lợi Đông, Quận 2
 2 82,5m2 1400 $/tháng - 6,7 tỷ
Sarami, đường Nguyễn Cơ Thạch, Quận 2
 2-3
Diamond Island Luxury Residences, Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh
 1-4 52m2 - 600m2 liên hệ
Sarimi B1-B2 Towers, Nguyễn Cơ Thạch, An Lợi Đông, Quận 2
 2 88 1200$/tháng
Sarica Condominium, Nguyễn Cơ Thạch, P. An Lợi Đông, Quận 2
 3 143m2 2000$/tháng
72 - 74 Nguyễn Cơ Thạch, P. An Lợi Đông, Quận 2
 2 88m2 1300$/tháng
72 - 74 Nguyễn Cơ Thạch, An Lợi Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh
 2 88m2 31 triệu/tháng
SOLD
 2 88.2m2 1200$/tháng
Diamond Island Luxury Residences, Bình Trưng Tây, Quận 2
 2 88m2 1300$/tháng
Diamond Island Luxury Residences, Bình Trưng Tây, Quận 2
 2 88m2 1200$/tháng